APK-TJE

Categorie: illustraties

Opdrachtgever: Sanoma, redactie Flair

Project: In het artikel ‘Zo, ik kan er weer een jaartje tegenaan’ presenteert Flair een pleidooi om eens per jaar tijd vrij te maken om eens goed te reflecteren en bij jezelf na te gaan waar je staat en waar je naartoe wilt. Op basis van de associatie met een APK-keuring, maar dan op persoonlijk niveau, kwam ik op het thema ‘APK-tje voor jezelf’, dat ik in één illustraties zo letterlijk mogelijk heb uitgewerkt. De andere twee illustraties gaan respectievelijk over ‘reflecteren’ (spiegels) en over het ‘noodweer’ waar je soms in terecht kan komen (bootje met golven).