MONUTA

Categorie: illustraties

Opdrachtgever: Monuta, via de Design Kantine

Project: Monuta uitvaartverzekering heeft voor zijn medewerkers een boek laten maken waarin het jaarverslag verwerkt is en waar ook wordt stil gestaan bij de missie en strategiepijlers. Dit boek heeft vooral de functie om te inspireren zodat de werknemers een betekenisvolle rol kunnen spelen niet alleen rondom de uitvaart, maar ook in de periode daarvoor. Zo mogen alle medewerkers 1 dag per jaar hun werkplek verruilen om buiten Monuta iets bij te dragen aan onze maatschappij. Denk aan het opknappen van een tuin of het begeleiden van een uitje.

Aan mij de taak om een grote en 3 kleinere illustraties te maken met als onderwerp ‘Het nieuwe helpen’.