BYRON KATIE

Categorie: illustraties

Opdrachtgever: Sanoma, redactie Flair

Project: Volgens bestsellerauteur Byron Katie (‘The Work’) hangt geluk af van vier simpele vragen. Met Katie’s methode onderzoek je je gevoelens en gedachten en schep je helderheid in je hoofd. Voor het artikel over Katie’s methode en de bijbehorende test heb ik illustraties gemaakt die de chaos in je hoofd symboliseren: een voorstelling van alle gedachten die je vervolgens kan gaan ontleden.